ข่าวกิจกรรม

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ วันที่ 24 มกราคม 2562

วันที่: 19 มีนาคม 2562  

วันที่ 24 มกราคม 2562 คณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยหาดใหญ่เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ณ ห้อง 924 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

 

      
     
คำสำคัญ:
เข้าอ่านทั้งหมด: 1744