ข่าวกิจกรรม

พิธีถวายปริญญาบัตรแด่พระครูพิศาลเขตคณารักษ์ วันที่ 15 มกราคม 2561 ณ วัดขนาน อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช

วันที่: 22 มกราคม 2561  

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โดยบัณฑิตวิทยาลัยและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการนวัตกรรมเพื่การพัฒนา จัดพิธีถวายปริญญาบัตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตแด่พระครูพิศาลเขตคณารักษ์

วันที่ 15 มกราคม 2561 ณ วัดขนาน อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช

 

ขอบคุณภาพจากฝ่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

 

      
      
     
คำสำคัญ:
เข้าอ่านทั้งหมด: 274