ข่าวกิจกรรม

การอบรมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา วันที่ 12 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมนิลพยัคฆ์ สำนักงานอธิการบดี

วันที่: 21 ธันวาคม 2560  

การอบรมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

วันที่ 12 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมนิลพยัคฆ์ สำนักงานอธิการบดี

 

      
      
      
      
  
คำสำคัญ:
เข้าอ่านทั้งหมด: 177