ข่าวกิจกรรม

ศึกษาดูงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย วันที่ 26 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2560

วันที่: 21 ธันวาคม 2560  

คณะผู้บริหารและบุคลากร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เข้าศึกษาดูงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

วันที่ 26 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2560

 

      
     
คำสำคัญ:
เข้าอ่านทั้งหมด: 188