ระบบรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบออนไลน์
ข่าวประชาสัมพันธ์

ระบบรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบออนไลน์

วันที่: 01 เมษายน 2563  
เผยแพร่ข่าวนี้
ระบบรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบออนไลน์

ขั้นตอนการสมัครออนไลน์

1 เข้าสู่เว็บไซต์ http://admis.nstru.ac.th/admis_nstru/index.php
2 เลือกเมนู สมัครระดับบัณฑิตศึกษา
3 เลือกเมนูกรอกใบสมัคร
4 กรอกข้อมูลส่วนตัว เลือกสาขาวิชา ยืนยันข้อมูล
5 พิมพ์ใบชำระเงิน ใบสมัคร
6 นำใบชำระเงินไปชำระ ณ ธนาคารกรุงไทย สำหรับค่าสมัคร ระดับปริญญาโทและป.บัณฑิต 600 บาท ระดับปริญญาเอก 1000 บาท อย่าลืมเตรียมค่าธรรมเนียม 10 บาทด้วยนะ
7 ส่งใบสมัคร เอกสารหลักฐานการสมัคร หลักฐานชำระเงิน และสามารถพิมพ์ที่อยู่หน้าซองได้ที่เว็บไซต์ http://admis.nstru.ac.th/admis_nstru/index.php

 

คำสำคัญ:
เข้าอ่านทั้งหมด: 2609