ประกาศเปลี่ยนแปลงวันรายงานตัวและปฐมนิเทศ สำหรับนักศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเปลี่ยนแปลงวันรายงานตัวและปฐมนิเทศ สำหรับนักศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา

วันที่: 02 กรกฏาคม 2562  
เผยแพร่ข่าวนี้
ประกาศเปลี่ยนแปลงวันรายงานตัวและปฐมนิเทศ สำหรับนักศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาการบริหารการศึกษา

 

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2562 กรณีหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

ดาวน์โหลดรายชื่อ

คำสำคัญ:
เข้าอ่านทั้งหมด: 1138