ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2562 กรณีหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2562 กรณีหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

วันที่: 26 เมษายน 2562  
เผยแพร่ข่าวนี้
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2562 กรณีหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2562

กรณีหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

 

ดาวน์โหลดรายชื่อ

 

สำหรับผู้ที่ไม่ผ่านการคัดเลือกหากมีความประสงค์จะเรียนในหลักสูตรอื่นสามารถลงชื่อแจ้งความประสงค์ได้ที่นี่ >> แบบแจ้งความประสงค์เข้าเรียนในระดับปริญญาโท <<

โดยมหาวิทยาลัยกำหนดให้ดำเนินการเข้าสอบคัดเลือกตามเกณฑ์ที่หลักสูตรกำหนดในวันที่ 6 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.00 น.

คำสำคัญ:
เข้าอ่านทั้งหมด: 2523