ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัยโครงการราชภัฏวิชาการ 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัยโครงการราชภัฏวิชาการ 2562

วันที่: 29 มกราคม 2562  
เผยแพร่ข่าวนี้
ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัยโครงการราชภัฏวิชาการ 2562

ขอเชิญนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยโครงการราชภัฏวิชาการ 2562  

กิจกรรมการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 

หัวข้อ "นักคิด นักสร้างสรรค์ พัฒนานวัตกรรมสู่สังคม" ในงานราชภัฏวิชาการ ประจำปี 2562 

ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 

ผลงานที่พิจารณา 

1. บทความวิจัยด้าน มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ การศึกษา 

2. บทความวิจัยด้าน วิทยาศาสตร์ 


- ส่งผลงานได้ที่ E-mail : graduate@nstru.ac.th

- สามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562

 

ดาวน์โหลดไฟล์ template ที่นี่

หมายเหตุ โปรดระบุ

   1. ประเภทการนำเสนอ (บรรยาย หรือ โปสเตอร์)

   2. กลุ่มงานวิจัย (กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)

 

คำสำคัญ:
เข้าอ่านทั้งหมด: 2067