ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง "การบริหารหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เพื่อการเผยแพร่ และรับรองมาตรฐานคามเกณฑ์การประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร รุ่นที่ 5"
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง "การบริหารหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เพื่อการเผยแพร่ และรับรองมาตรฐานคามเกณฑ์การประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร รุ่นที่ 5"

วันที่: 14 มกราคม 2562  
เผยแพร่ข่าวนี้
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง "การบริหารหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เพื่อการเผยแพร่ และรับรองมาตรฐานคามเกณฑ์การประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร รุ่นที่ 5" ในระหว่างวันที่ 28-29 มีนาคม 2562 ณ ห้องบุษบงกช A โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร 

 

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

คำสำคัญ:
เข้าอ่านทั้งหมด: 2393