ประกาศ ขยายเวลาการรับสมัครนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม) ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ ขยายเวลาการรับสมัครนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม) ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก

วันที่: 09 มกราคม 2562  
เผยแพร่ข่าวนี้
ประกาศ ขยายเวลาการรับสมัครนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม) ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

เรื่อง ประกาศ ขยายเวลาการรับสมัครนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม)

หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร


 ระดับปริญญาโท

หลักสูตรเทคโนโลยีมหาบัณฑิต (ทล.ม.)

•  เทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 20 คน >> ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร


ระดับปริญญาเอก

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

•  เทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 15 คน >> ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร


◊ ดาวน์โหลด ◊

♦ ประกาศรับสมัคร >> ดาวน์โหลด

♦ ใบสมัคร >> ดาวน์โหลด

>> รับสมัครตั้งแต่ บัดนี้เป็นต้นไป เว้นวันหยุดราชการและวันนักขัตฤกษ์

ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช อาคาร 9 ชั้น 2


ติดต่อสอบถาม

   สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช อาคาร 9 ชั้น 2 หมายเลขโทรศัพท์ 075-809860, 075809861

   facebook : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

   Email : graduate@nstru.ac.th


 

คำสำคัญ:
เข้าอ่านทั้งหมด: 2018