ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 19
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 19

วันที่: 07 กันยายน 2561  
เผยแพร่ข่าวนี้
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 19

กำหนดการประชุมสัมมนาวิชาการผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 19

"การศึกษาเพื่อการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน"

วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ณ อาคาร 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

คำสำคัญ:
เข้าอ่านทั้งหมด: 2246