ประกาศ ขอเลื่อนการเผยแพร่การนำเสนอบทความอันสืบเนื่องมาจากการจัดประชุมวิชาการ
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ ขอเลื่อนการเผยแพร่การนำเสนอบทความอันสืบเนื่องมาจากการจัดประชุมวิชาการ

วันที่: 20 กรกฏาคม 2561  
เผยแพร่ข่าวนี้
ประกาศ ขอเลื่อนการเผยแพร่การนำเสนอบทความอันสืบเนื่องมาจากการจัดประชุมวิชาการ

วันนี้ (29 มิ.ย. 61) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพรหมโยธี อาคาร 19 ชั้น 4 ผศ.ดร.ฆนัท ธาตุทอง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ประจำปี พ.ศ.2561กิจกรรมที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการและเพิ่มพูนความรู้นวัตกรรมการเรียนการสอนเน้นกลุ่มสาร จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 29 – 30 มิถุนายน 2561 กิจกรรมประกอบด้วย จากหลักสูตรสู่แผนการจัดการเรียนรู้ โดยอาจารย์วัยวุฒ อินทวงศ์ การบรรยายในหัวข้อ “นวัตกรรม PLC ชุมชนเรียนรู้ทางวิชาชีพ การทำงานเป็นทีมของครู ผู้บริหาร นักการศึกษา เพื่อพัฒนาผู้เรียน” โดย ผศ.ดร.ประกอบ ใจมั่น อบรมเชิงปฏิบัติและเพิ่มพูนความรู้นวัตกรรมการเรียนการสอนตามกลุ่มสาระ

คำสำคัญ:
เข้าอ่านทั้งหมด: 225