บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ขอขยายเวลาส่งผลงานเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 จนถึง 20 พฤษภาคม 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ขอขยายเวลาส่งผลงานเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 จนถึง 20 พฤษภาคม 2561

วันที่: 15 พฤษภาคม 2561  
เผยแพร่ข่าวนี้
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ขอขยายเวลาส่งผลงานเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 จนถึง 20 พฤษภาคม 2561
คำสำคัญ:
เข้าอ่านทั้งหมด: 377