บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณาจารย์ และผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยให้แก่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา "การทำวิจัยให้ประสบผลสำเร็จและมีคุณภาพ"
ข่าวประชาสัมพันธ์

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณาจารย์ และผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยให้แก่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา "การทำวิจัยให้ประสบผลสำเร็จและมีคุณภาพ"

วันที่: 04 พฤษภาคม 2561  
เผยแพร่ข่าวนี้
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณาจารย์ และผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยให้แก่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณาจารย์ และผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยให้แก่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

"การทำวิจัยให้ประสบผลสำเร็จและมีคุณภาพ" ในวันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00 - 16.30 น.

ณ ห้องบรรยายใหญ่ 744 ชั้น 4 อาคาร 7 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

โครงการ กำหนดการ แบบตอบรับ และหนังสือขออนุญาตต้นสังกัด หนังสือประชาสัมพันธ์โครงการ

แผ่นประชาสัมพันธ์โครงการ

 

คำสำคัญ:
เข้าอ่านทั้งหมด: 2281