บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต ขอเชิญส่งผลงานวิจัยและเข้าร่วมงานการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ ๑๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
ข่าวประชาสัมพันธ์

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต ขอเชิญส่งผลงานวิจัยและเข้าร่วมงานการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ ๑๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

วันที่: 03 พฤษภาคม 2561  
เผยแพร่ข่าวนี้
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต ขอเชิญส่งผลงานวิจัยและเข้าร่วมงานการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ ๑๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
คำสำคัญ:
เข้าอ่านทั้งหมด: 2179