สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท-เอก ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข่าวประชาสัมพันธ์

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท-เอก ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา

วันที่: 03 พฤษภาคม 2561  
เผยแพร่ข่าวนี้
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท-เอก ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา
คำสำคัญ:
เข้าอ่านทั้งหมด: 178