คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการนานาชาติ ระหว่างวันที่ 8-9 สิงหาคม 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการนานาชาติ ระหว่างวันที่ 8-9 สิงหาคม 2561

วันที่: 30 มีนาคม 2561  
เผยแพร่ข่าวนี้
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการนานาชาติ ระหว่างวันที่ 8-9 สิงหาคม 2561

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://swuice.edu.swu.ac.th/

 

คำสำคัญ:
เข้าอ่านทั้งหมด: 2551