กำหนดการนำเสนอผลงานวิจัย ราชภัฏวิชาการ 61 ฉบับแก้ไข 1
ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการนำเสนอผลงานวิจัย ราชภัฏวิชาการ 61 ฉบับแก้ไข 1

วันที่: 11 กุมภาพันธ์ 2561  
เผยแพร่ข่าวนี้
 กำหนดการนำเสนอผลงานวิจัย ราชภัฏวิชาการ 61 ฉบับแก้ไข 1

ดาวน์โหลดกำหนดการนำเสนอผลงาน ฉบับแก้ไข 1 ที่นี่

สำหรับนักวิจัยที่นำเสนอภาคโปสเตอร์ สามารถนำผลงานไปติดตั้งได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ณ ห้องโถง ชั้น อาคาร 19 

คำสำคัญ:
เข้าอ่านทั้งหมด: 493