กำหนดการนำเสนอผลงานวิจัย ราชภัฏวิชาการ 61
ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการนำเสนอผลงานวิจัย ราชภัฏวิชาการ 61

วันที่: 08 กุมภาพันธ์ 2561  
เผยแพร่ข่าวนี้
กำหนดการนำเสนอผลงานวิจัย  ราชภัฏวิชาการ 61

♦ ผู้นำเสนอแบบบรรยาย

หลังจากปรับแก้บทความตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินที่ทางบัณฑิตวิทยาลัยส่งไฟล์กลับไปให้แล้ว   ให้ส่งไฟล์ฉบับแก้ไขทั้ง word และ PDF กลับมาที่ graduate@nstru.ac.th ภายในวันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 


♦ ผู้นำเสนอแบบโปสเตอร์

นักวิจัยสามารถนำโปสเตอร์ไปติดตั้งได้ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 19 โดยให้ติดตั้งตามรหัสที่แสดงไว้ในกำหนดการนำเสนอผลงาน 


 ดาวน์โหลดกำหนดการนำเสนอผลงาน ที่นี่


คำสำคัญ:
เข้าอ่านทั้งหมด: 379