บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 10 ในวันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 10 ในวันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2561

วันที่: 01 กุมภาพันธ์ 2561  
เผยแพร่ข่าวนี้
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 10 ในวันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2561
คำสำคัญ:
เข้าอ่านทั้งหมด: 421