ขอเชิญร่วมพิธีถวายปริญญาบัตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แด่พระครูพิศาลเขตคณารักษ์ วันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมพิธีถวายปริญญาบัตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แด่พระครูพิศาลเขตคณารักษ์ วันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2561

วันที่: 10 มกราคม 2561  
เผยแพร่ข่าวนี้
ขอเชิญร่วมพิธีถวายปริญญาบัตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แด่พระครูพิศาลเขตคณารักษ์ วันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2561

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ขอเชิญร่วมพิธีถวายปริญญา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แด่พระคุณเจ้าพระครูพิศาลเขตคณารักษ์

และร่วมถวายปัจจัยไทยธรรมแด่พระคุณเจ้า

ในวันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2561

ณ วัดขนาน อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช

(ผู้สนใจจะเข้าร่วมพิธีหรือร่วมทำบุญสามารถติดต่อแจ้งความประสงค์ได้ที่ คุณสุจิตราพร ประสาน โทรศัพท์ 083-644-8229 หรือ 075-809-860) 

คำสำคัญ:
เข้าอ่านทั้งหมด: 241