ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเรื่อง "สื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกล Thai OER"
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเรื่อง "สื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกล Thai OER"

วันที่: 25 พฤศจิกายน 2560  
เผยแพร่ข่าวนี้
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเรื่อง

คำสำคัญ:
เข้าอ่านทั้งหมด: 240