ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการ "ก้าวทันหลักสูตรใหม่ ครูปฐมวัยสอนอย่างอย่างไร ในยุค Thailand 4.0"
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการ "ก้าวทันหลักสูตรใหม่ ครูปฐมวัยสอนอย่างอย่างไร ในยุค Thailand 4.0"

วันที่: 24 พฤศจิกายน 2560  
เผยแพร่ข่าวนี้
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการ

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โดยนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการ "ก้าวทันหลักสูตรใหม่ ครูปฐมวัยสอนอย่างอย่างไร ในยุค Thailand 4.0"

วิทยากรโดย ดร.นิติธร ปิลวาสน์

ในวันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2560

ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

คำสำคัญ:
เข้าอ่านทั้งหมด: 163