การจัดประชุมสัมมนาเพื่อเตรียมการรับประเมินวิทยฐานะเชี่ยวชาญเชิงประจักษ์ (ว.๑๓)
ข่าวประชาสัมพันธ์

การจัดประชุมสัมมนาเพื่อเตรียมการรับประเมินวิทยฐานะเชี่ยวชาญเชิงประจักษ์ (ว.๑๓)

วันที่: 04 ตุลาคม 2559  
เผยแพร่ข่าวนี้
การจัดประชุมสัมมนาเพื่อเตรียมการรับประเมินวิทยฐานะเชี่ยวชาญเชิงประจักษ์ (ว.๑๓)

สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา : การจัดประชุมสัมมนาเพื่อเตรียมการรับประเมินวิทยฐานะเชี่ยวชาญเชิงประจักษ์ (ว.๑๓)

รายละเอียดที่นี่

คำสำคัญ:
เข้าอ่านทั้งหมด: 497