กรมบัญชีกลาง:ขอแก้ไขประกาศอัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ หมวดที่ ๑๓ ฯ
ข่าวประชาสัมพันธ์

กรมบัญชีกลาง:ขอแก้ไขประกาศอัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ หมวดที่ ๑๓ ฯ

วันที่: 04 ตุลาคม 2559  
เผยแพร่ข่าวนี้
กรมบัญชีกลาง:ขอแก้ไขประกาศอัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ หมวดที่ ๑๓ ฯ

กรมบัญชีกลาง:ขอแก้ไขประกาศอัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ หมวดที่ ๑๓ ค่าบริการทางทัตกรรมและซ้อมความเข้าใจในการเบิกค่าฟันเทียมและอุปกรณ์

รายละเอียดที่นี่ >>

คำสำคัญ:
เข้าอ่านทั้งหมด: 735