ข่าวภาพ/กิจกรรม
หน้าที่: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมและประเพณี เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ วันอังคารที่ 10 เมษายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ข่าววันที่: 10 เม.ย. 2561
โพสโดย: บัณฑิตวิทยาลัย
พิธีถวายปริญญาบัตรแด่พระครูพิศาลเขตคณารักษ์ วันที่ 15 มกราคม 2561 ณ วัดขนาน อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช

ข่าววันที่: 22 ม.ค. 2561
โพสโดย: บัณฑิตวิทยาลัย
การอบรมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา วันที่ 12 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมนิลพยัคฆ์ สำนักงานอธิการบดี

ข่าววันที่: 21 ธ.ค. 2560
โพสโดย: บัณฑิตวิทยาลัย
ศึกษาดูงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย วันที่ 26 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2560

ข่าววันที่: 21 ธ.ค. 2560
โพสโดย: บัณฑิตวิทยาลัย
การสัมมนาทางวิชาการ "โครงการก้าวทันหลักสูตรใหม่ ครูปฐมวัยสอนอย่างไรในยุค Thailand 4.0 " วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ข่าววันที่: 21 ธ.ค. 2560
โพสโดย: บัณฑิตวิทยาลัย
การประชุมสัมมนาทางการบริหารการศึกษา หัวข้อ "ภาวะผู้นำติจิทัล" วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมพรหมโยธี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ข่าววันที่: 21 ธ.ค. 2560
โพสโดย: บัณฑิตวิทยาลัย
พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรวันที่ 11 พฤศจิกายน 2560 (ซ้อมใหญ่)

ข่าววันที่: 15 ธ.ค. 2560
โพสโดย:
พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรและงานเลี้ยงต้อนรับบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี 2560 วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560

ข่าววันที่: 15 ธ.ค. 2560
โพสโดย:
ประชุมคณาอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560

ข่าววันที่: 15 ธ.ค. 2560
โพสโดย:
ประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิต วันที่ 18 ตุลาคม 2560

ข่าววันที่: 15 ธ.ค. 2560
โพสโดย: