ปฏิทินกิจกรรม

การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 49

รายละเอียด : การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 49 The 49TH National and International Graduate research Conference ,2019: NIGRC#49 วันที่ 6-7 ธันวาคม 2562
สถานที่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
เริ่มวันที่ : 06 ธ.ค. 2562 ถึงวันที่ : 07 ธ.ค. 2562