ปฏิทินกิจกรรม

เปิดภาคการศึกษา 1/2562

รายละเอียด : เปิดภาคการศึกษา 1/2562
สถานที่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
เริ่มวันที่ : 20 ก.ค. 2562 ถึงวันที่ : 20 ก.ค. 2562