ปฏิทินกิจกรรม

รายงานตัวและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2562

รายละเอียด : รายงานตัวและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2562 วันที่ 13 กรกฎาคม 2562
สถานที่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
เริ่มวันที่ : 13 ก.ค. 2562 ถึงวันที่ : 13 ก.ค. 2562
เริ่มเวลา : 08:00:00 น. - 16:00:00 น.