ปฏิทินกิจกรรม

รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2562 รอบที่ 2

รายละเอียด : รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2562 รอบที่ 2 วันที่ 22 - 30 มิถุนายน 2562
สถานที่ : บัณฑิตวิทยาลัย อาคาร 9 ชั้น 2
เริ่มวันที่ : 22 มิ.ย. 2562 ถึงวันที่ : 30 มิ.ย. 2562
เริ่มเวลา : 08:00:00 น. - 16:00:00 น.