การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 49

การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 49

The 49th National and International Graduate research Conference ,2019: NIGRC#49

 

รายละเอียดโครงการ >> ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด template บทความ >> ที่นี่

สถาบันสมาชิก สคบท.

สถาบันสมาชิก ทคบร.

เข้าสู่ระบบลงทะเบียนออนไลน์ที่นี่ >> http://nigrc.nstru.ac.th/index.php