การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 49

การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 49

The 49th National and International Graduate research Conference ,2019: NGRC#49

 

เล่มบทคัดย่อ >> ดาวน์โหลด

♦ ประกาศ กำหนดการ การประชุมวิชาการการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 49 >> ดาวน์โหลด

♦ ประกาศ กำหนดการและห้องนำเสนอผลงาน >> https://1th.me/jlF7Y

กองบรรณาธิการ

♦ ประกาศ ครั้งที่ 3 รายชื่อบทความที่ผ่านการพิจารณาเพื่อเข้าร่วมในการนำเสนอผลงาน >> ดาวน์โหลด

♦ ประกาศ ครั้งที่ 2 รายชื่อบทความที่ผ่านการพิจารณาเพื่อเข้าร่วมในการนำเสนอผลงาน >> ดาวน์โหลด

♦ ประกาศ ครั้งที่ 1 รายชื่อบทความที่ผ่านการพิจารณาเพื่อเข้าร่วมในการนำเสนอผลงาน >> ดาวน์โหลด

♦ รูปแบบการเตรียมโปสเตอร์ >> ดาวน์โหลด

♦ template การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ >> ดาวน์โหลด

♦ template บทความ >> ดาวน์โหลด

 

Proceeding Oral Presentation
(การนำเสนอภาคบรรยาย)


Proceeding Poster Presentation 
(การนำเสนอภาคโปสเตอร์)

 


 รายละเอียดโครงการ >> ดาวน์โหลด

♦ สถาบันสมาชิก สคบท. ♦ สถาบันสมาชิก ทคบร.

เข้าสู่ระบบลงทะเบียนออนไลน์ที่นี่ >> http://nigrc.nstru.ac.th/index.php

**หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 075-377438, 075-809860, 075809861