ข่าวกิจกรรม

ประชุมเตรียมความพร้อมเรื่องสถานที่ในการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 รอบคัดเลือกเขตที่ 8 “ศรีธรรมราชเกมส์”

วันที่: 28 พฤศจิกายน 2562  

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30 น. นายกมล  บุญเมือง (ผู้อำนวยการกองกลาง) เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมเรื่องสถานที่ในการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 รอบคัดเลือกตัวแทนเขตการแข่งขันกีฬาเขตที่ 8 “ศรีธรรมราชเกมส์” เกมแห่งมิตรภาพ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ซึ่งการแข่งขันครั้งนี้มีขึ้นระหว่างวันที่ 19-30 พฤศจิกายน 2562  ณ  ห้องประชุมสุดหอม  ชั้น 2 อาคาร 29 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช


 


 

      
      
คำสำคัญ: ประชุมเตรียมความพร้อมเรื่องสถานที่ในการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 รอบคัดเลือกเขตที่ 8 “ศรีธรรมราชเกมส์”
เข้าอ่านทั้งหมด: 270