ข่าวกิจกรรม

กองกลาง จัดประชุมหารือการจัดทำรายละเอียดคำขอจัดตั้งงบประมาณเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วันที่: 19 พฤศจิกายน 2562  

เมื่อวันที่ (18 พ.ย. 62) เวลา 14.00 น. กองกลาง  สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จัดประชุมหารือการจัดทำรายละเอียดคำขอจัดตั้งงบประมาณเงินแผ่นดิน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 โดยมี นางทัศนีย์  พาเจริญ รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมพัสดุกลาง  อาคาร 29 ชั้น 1 สำนักงานอธิการบดี

 

      
   
คำสำคัญ: กองกลาง จัดประชุมหารือการจัดทำรายละเอียดคำขอจัดตั้งงบประมาณเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เข้าอ่านทั้งหมด: 224