ทำเนียบงานการเงิน

นางสาวแววตา ทองสุภา
Miss Wawta Thongsupa
ตำแหน่ง  : นักวิชาการเงินและบัญชี
(รายละเอียด)

                                                    

นางสาวสุบากรณ์ วัฒนไพบูลย์ 
Miss subakorn Wattanapaiboon
 ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
(รายละเอียด) 

นางสาวปนัดฐา พิมพกาญจน์  
Miss Panatta Pimpakarn
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
(รายละเอียด)

นางสาววิภาวรรณ เกิดกัน
Miss Wipawan Kerdkan
ตำแหน่ง
: นักวิชาการเงินและบัญชี
(
รายละเอียด)

 

 

 

นางสาววิศณีย์ จำปีพันธ์
Miss Wissanee Champeepan
ตำแหน่ง  : เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
(รายละเอียด)

 

 

 

 

 

 

  

 

หน้าแรก | เอกสารดาวน์โหลด | ติดต่อเรา | ผู้ดูแลระบบ
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี :: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

1 m. 4. Tha Opera district town of Nakhon Si Thammarat. 80280 Tel 075-392040 Fax 075-392031. 

wikiname