กิจกรรมช่วงนี้
พ.ค. 62
20
พ.ค. 62
21
พ.ค. 62
22
  ประชาสัมพันธ์  
 

ภาพกิจกรรมวันที่ 13-14 พ.ค. 62 คณะกรรมการโครงการอ่านออกเขียนได้เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะสำหรับนักเรียน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning และการสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ รุ่นทึ่ 4 ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ลิ้งเชื่อมโยง

สถิติการชมเว็บไซต์
 
  ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 1 คน
  ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 56 คน
  ผู้เยี่ยมชมล่าสุดเวลา 13:20:28