กิจกรรมช่วงนี้
ต.ค. 62
15
ต.ค. 62
16
ต.ค. 62
17
  ประชาสัมพันธ์  
         

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

เงินฝากออมทรัพย์ ร้อยละ 2.00
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ร้อยละ 3.50


อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน ร้อยละ 6.25
เงินกู้สามัญ ร้อยละ 6.25
เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ ร้อยละ 6.25
เงินกู้พิเศษเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ ร้อยละ 6.50


สถิติการชมเว็บไซต์
 
  ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 2 คน
  ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 4869 คน
  ผู้เยี่ยมชมล่าสุดเวลา 14:39:16