NSTRU Portal
 
  
แบบฟอร์มขออนุญาตซื้อ/จ้างภายในหน่วยงาน (ปรับปรุงล่าสุด วันที่ 12-11-2555)
ข่าวประชาสัมพันธ์

แบบฟอร์มขออนุญาตซื้อ/จ้างภายในหน่วยงาน (ปรับปรุงล่าสุด วันที่ 12-11-2555)

วันที่: 12 พฤศจิกายน 2555  
เผยแพร่ข่าวนี้
แบบฟอร์มขออนุญาตซื้อ/จ้างภายในหน่วยงาน (ปรับปรุงล่าสุด วันที่ 12-11-2555)

สืบเนื่องการประชุมเมื่อวัน 30 ตุลาคม 2555 ที่ผ่านมามีมติให้มีการปรับปรุงแบบฟอร์มขออนุญาตซื้อ/จ้างสำหรับคณะหรือหน่วยงานที่มีการกระจายอำนาจในการจัดซื้อ/จัดจ้างโดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มปรับปรุงได้จากลิงค์ด้านล่างนี้

แบบฟอร์มขออนุญาตซื้อ/จ้างภายในหน่วยงาน (ปรับปรุง)

คำสำคัญ:
เข้าอ่านทั้งหมด: 1748