NSTRU Portal
 
  
แนะนำเจ้าหน้าที่ตำแหน่งโปรแกรมเมอร์ ระบบสารสนเทศบัญชีสามมิติคนใหม่
ข่าวประชาสัมพันธ์

แนะนำเจ้าหน้าที่ตำแหน่งโปรแกรมเมอร์ ระบบสารสนเทศบัญชีสามมิติคนใหม่

วันที่: 12 พฤศจิกายน 2555  
เผยแพร่ข่าวนี้
แนะนำเจ้าหน้าที่ตำแหน่งโปรแกรมเมอร์ ระบบสารสนเทศบัญชีสามมิติคนใหม่

นางสาวสุภาพร อ่อนนวน
ตำแหน่งโปรแกรมเมอร์ ระบบสารสนเทศบัญชีสามมิติ

มีหน้าที่รับผิดชอบดังต่อไปนี้
1. ดูแลการใช้งานระบบฐานข้อมูลบัญชีสามมิติ
2. ให้คำปรึกษา ตอบปัญหา และอบรมการใช้งานระบบ
3. ประสานงานกับบริษัทเจ้าของซอฟต์แวร์

โดยได้เริ่มปฏิบัติงานแทนนายเกียรติศักดิ์ ระวังสุข ตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม 2555 เป็นต้นไป

คำสำคัญ:
เข้าอ่านทั้งหมด: 1750