ระบบลงทะเบียนบัณฑิตรับปริญญา

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ยืนยันตัวตนเข้าสู่ระบบวันเดือนปีเกิด เช่น 01012540